Rada Rodziców - rozliczenie kliknij

 

Pierwsze spotkanie z rodzicami

W czwartek, 19 września 2013 r. odbyło się w Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie pierwsze spotkanie rodziców z wychowawcami, gronem pedagogicznym i dyrekcją szkoły.

Na zebraniu ogólnym, pani dyrektor Małgorzata Sinicka przedstawiła rodzicom grono pedagogiczne, zapoznała zebranych z obowiązującymi w placówce dokumentami oraz prawami i obowiązkami uczniów a także rodziców.  Następnie wychowawcy spotkali się z rodzicami swoich podopiecznych, by przekazać najważniejsze rady, zalecenia  oraz wskazać ramy organizacyjne roku szkolnego 2013/2014.

JF

© Gimnazjum w Korfantowie